Je bent hier:

Lid zijn bij een FOS eenheid? Dat is de maks. Om verschillende kosten te delen vragen jullie als eenheid lidgeld. Voor deze bijdrage krijgt het lid een prachtig scoutsjaar in de plaats. 

Als eenheid bepaal je zelf het lidgeld dat jullie leden betalen. Zorg ervoor dat het voldoende is om jullie kosten te dekken maar probeer het zo laag mogelijk te houden. We willen toch dat iedereen de kans krijgt om te ravotten bij de scouts? De meeste eenheden proberen het lidgeld zo laag mogelijk te houden door financiële acties en dankzij gemeentelijke subsidies.

Elke eenheid dient een deel van lidgeld door te storten aan de nationale koepel. Met deze bijdrage zorgt de FOS Open Scouting ervoor dat alle leden correct verzekerd zijn en geven ze pedagogische en administratieve ondersteuning aan alle eenheden.

Voor het scoutsjaar 2022-2023 is de hoogte van de nationale bijdrage aan het lidgeld 32 euro, het SOM-kort tarief bedraagt 10 euro. FOS Open Scouting ontvangt het lidgeld via de eenheid

Er zijn echter ook nog enkele andere mogelijkheden:

  • Jongeren die het thuis minder breed hebben kunnen ingeschreven worden als SOM-lid en betalen maar €10 inschrijvingsgeld bij FOS Open Scouting. Ook hier is de eenheid vrij om een deel van het eigen lidgeld te verminderen.
  • Occasionele vrijwilligers – denk aan een kookploeg, vrijwilligers, … - kunnen kosteloos verzekerd worden indien ze geen leiding/lid zijn en niet deelnemen aan activiteiten.
  • Nieuwe leden die zich aanmelden bij een eenheid kunnen genieten van een proefverzekering. Van zodra de eenheid hun gegevens doorgeeft zijn zij kosteloos verzekerd voor de eerste 4 aaneensluitende weken. De 5e week vervalt deze verzekering en moeten ze definitief ingeschreven worden.