Je bent hier:

FOS Open Scouting is een vereniging zonder winstoogmerk, een vzw. 

We verenigen onze leden met een gemeenschappelijk doel: onze missie. De leden van onze vzw beslissen mee hoe we dit doel gaan realiseren. Het belangrijkste inspraakorgaan is onze algemene vergadering. 

Daarnaast hebben we ook statuten en een algemeen reglement.

  • De statuten kan je zien als de grondwet van onze vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en het bestuursorgaan én structureren de vereniging. Er staat ook in wie lid kan worden. 
  • Het algemeen reglement keur je goed als lid van de vereniging. Het zijn afspraken die leden onderling maken. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken