Je bent hier:

De kern van FOS Open Scouting zijn de eenheden. De nationale koepel stelt alles in het werk om die eenheden zo goed mogelijk te ondersteunen, informeren & inspireren. FOS Nationaal, een bonte verzameling vrijwilligers, probeert dat alles in goede banen te leiden. FOS Nationaal bestaat uit meer dan 150 vrijwilligers en 11 stafmedewerkers. Sommige hebben er al een rijke FOS-carrière opzitten, andere leren FOS Nationaal nog kennen en blazen hun scoutsengagement nieuw leven in.  

 Al die vrijwilligers vinden hun plekje in ...

  • Werkgroepen  
  • Projectgroepen  
  • De Beleids- en AdviesRaad 
  • Het Federaal Bestuur  

Werkgroepen 

Een werkgroep gaat aan de slag rond een specifiek pedagogisch of beleidsmatig thema. Ze volgen tendensen op, evalueren het beleid, vernieuwen waar nodig en doen voorstellen richting nieuwe projecten. Werkgroepen komen bijna maandelijks samen. Ze worden ondersteund door een pedagogisch stafmedewerker. Bij contact vind je terug wie welk thema opvolgt.

Projectgroepen

Nood aan een techniekenweekend, duurzaamheidschecklist, FOS-kookboek of nieuw beververhaal? Daar zorgen projectgroepen voor. Of het nu een beleidsnota, spel, product, cursus of evenement is, het einddoel is helder en afgebakend in tijd.

Leiding, leden en nationaal vrijwilligers kunnen nieuwe projecten indienen of aansluiten bij bestaande projecten. 

DIEN HIER EEN PROJECT IN.

De Beleids-& adviesraad (BAR) 

Met de neuzen in dezelfde richting? De BAR leidt alles in goede banen. Ze volgen niet alleen de werk-& projectgroepen op, maar stippelen ook het pedagogisch beleid uit en bewaken het budget. Ze denken na over de toekomst van FOS Open Scouting.

Elke maand organiseert de BAR een open BARmoment. Iedereen is welkom om iets te drinken en een praatje te slaan. Een moment om vragen te stellen, voorstellen te doen & je mening te geven.  

Het Federaal Bestuur

Elke vzw moet een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur hebben. De Algemene Vergadering stuurt het beleid en de Raad van Bestuur zorgt voor de uitvoering ervan.

Bij FOS Open Scouting heet de Raad van Bestuur 'Het Federaal Bestuur'. De vrijwilligers die hier in zetelen staan in voor het globale beleid van onze beweging. Je kan dit onderverdelen in:

  • beleidsmatige aspecten (pedagogische - over scouting)
  • beheersmatige aspecten (organisatie – bv. over financiën of administratie)
  • externe relaties (met andere organisaties – bv. de wereldbewegingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, ...)
  • eenheidsgebonden kwesties (opvolging van problemen in eenheden, identificeren van nieuwe tendensen, ...)

Het Federaal Bestuur bestaat uit maximaal 13 vrijwilligers en de Federaal Verantwoordelijke (FV). Omdat het Federaal Bestuur een belangrijke functie heeft, is het essentieel dat ze een zo goed mogelijke mix is van verschillende eenheden (groot - klein, landscouts - seascouts, modern - behoudsgezind, Antwerpen – West-Vlaanderen, …), competenties en inzichten. Om dit te bewaken, is het aan de Algemene Vergadering om de kandidatuur van een Federaal Bestuurder goed te keuren. Een mandaat duurt normaliter drie jaar en kan eenmaal hernieuwd worden. 

NATIONALE STAM

Net als in een eenheid kennen we op nationaal niveau ook een stamwerking. Vrijwilligers die ooit een nationaal engagement opnamen, zijn meer dan welkom. De nationale stam wordt uitgenodigd voor activiteiten of evenementen. Wil je meer info of word je graag lid? Stuur een mailtje naar [email protected]

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken