Je bent hier:

Onbekend is onbemind. Zorg er in de eerste plaats dat SOM bekend raakt binnen de leidingsploeg, of zelfs binnen je eenheid. Maar dat is natuurlijk makkerlijker gezegd dan gedaan. Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar? En hoe weet je in godsnaam wie er in aamerking komt voor dit project?

Maak SOM bekend!

Om ouders en leden te informeren over het bestaan van Solidariteit Op Maat kan je gebruik maken van een brief die we voor jou hebben gemaakt. Print het document uit en steek het tussen je infofolders in het begin van jullie werkjaar, deel uit aan de leden of bezorg iedere ouder een exemplaartje tijdens een huisbezoek. Hoe bekender het systeem, hoe groter de kans dat mensen jullie zelf zullen aanspreken om een regeling te treffen.

Meer informatie over Solidariteit Op Maat (voor ouders & leden).

Meer informatie over SOMkort (voor ouders & leden).

Praten over SOM, maar hoe?!

Communiceren over maatschappelijke kwetsbaarheid en het al dan niet toekennen van een korting via SOMkort of een grotere bijdrage via SOMfonds zal in twee richtingen moeten gebeuren:

Binnen de eenheid

Er wordt vaak op een andere manier met geld omgegaan wanneer het duidelijk is hoeveel iets kost. Misschien is het wel een goed idee om voorafgaand aan een gesprek (vb. op de eenheidsraad) over wie recht heeft op een korting eens in beeld te brengen hoeveel een jaar scouting bij jullie eenheid nu eigenlijk precies kost.

Zo kan je de kostprijs van je eigen werking berekenen.

Dit is ook een uitstekende gelegenheid om te beslissen of er bij jullie één iemand de communicatie rond SOM naar de ouders op zich neemt, of ieder van jullie. In beide gevallen is het belangrijk dat de hele eenheid achter het idee staat. Is dit niet het geval: ga het gesprek met elkaar aan!

Naar de betrokken ouder (en eventueel jongere)

Het is niet zo makkelijk om uit te maken wie nu precies recht heeft op SOMkort of SOMfonds. Heeft een gezin met twee inkomens en vier kinderen het sowieso makkelijker dan een alleenstaande moeder met één kind? Niet noodzakelijk. Jullie zullen hoe dan ook een inschatting moeten maken van wie er volgens jullie recht op heeft of niet.

Ideeën zoals het opvragen van loonbrieven van ouders of vragen naar harde bewijzen laat je best achterwege, dat is namelijk helemaal het opzet niet...

Wie komt dan in aanmerking? Een aanwijzing...

Bij het begin van het jaar kan je gebruik maken van een inschrijvingsformulier. Naast algemene gegevens kan je vragen aan ouders om op het formulier een klever van hun ziekenfonds te plakken. Dit valt makkelijk of hoeft zelfs niet verantwoord te worden. Elke klever, onafhankelijk van het ziekenfonds, bevat onderaan een code. Eindigt deze code op het cijfer 1, dan weet je dat je te maken hebt met iemand met een OMNIO-statuut - wat wijst op een financieel moeilijke gezinssituatie - of met recht op een verhoogde tegemoetkoming. In beide gevallen gaat het om mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. 

Download een standaard inschrijvingsformulier. Je kan dit gebruiken voor nieuwe én bestaande leden.

Het gesprek

Stel dat je een inschrijvingsformulier ontvangt en de code op de klever van het ziekenfonds eindigt op een 1. Of je vermoedt dat iemand wel echt gebruik zou kunnen maken van SOM. Reden om in paniek te schieten? Aanleiding om de ouder, jongere of kind anders te bekijken. In geen geval. Er is bovendien geen enkele reden om schroom te hebben om deze ouders aan te spreken.

Maak gebruik van openingszinnen à la 'ik wil mij niet moeien, maar ik zie hier dat u eigenlijk recht heeft op een extra korting' of 'Ik weet niet of u dit al kent, maar ...' om een positieve sfeer te creeëren. Bovendien laat je aan de betrokken ouder de keuze om al dan niet op je voorstel in te gaan en wijs je dus niet met de vinger. Zo creeër je onmiddellijk een context van vertrouwen en een warm gevoel. Tegelijkertijd kan je hen informeren over allerlei andere tegemoetkomingen.