Je bent hier:

Spel en plezier is niet voor iedereen vanzelfsprekend, we willen iedereen de kans geven op zotte scoutsavonturen. Hieronder enkele tips om te werken rond armoede:  

KOSTENOVERZICHT & KORTINGEN

Maak een lijst op van te verwachten kosten en communiceer die tijdig naar ouders. Maak een onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte kosten. Zorg ervoor dat de lijst duidelijk en helder is. Kijk met een kritische blik naar dit kostenplaatje. Zijn al die betalende activiteiten wel nodig? Bekijk waar je korting kan aanbieden o.a. via Solidariteit Op Maat (SOM) en zorg voor verschillende manieren van betaling. Geef ouders de mogelijk om in schijven te betalen. Naast een kansentarief een solidariteitstarief invoeren. Zo kunnen gezinnen die het willen wat extra betalen. Dit geld kan gebruikt worden voor gezinnen die er niet in slagen of slechts gedeeltelijk in slagen het inschrijvingsgeld of andere kosten te betalen.  

INFORMEER IEDEREEN

Verspreid algemene boodschappen als het gaat over afbetalingsplannen, 2de-handsuniformen etc. Laat duidelijk blijken dat dit acties zijn waar iedereen gebruik van kan maken. Persoonlijk reclame maken is altijd een meerwaarde.  

2DE HANDS

Een 2de-handsverkoop is een prachtig initiatief, goed voor de portemonnee én duurzaam, want een perfect maar te klein uniform kan een tweede leven krijgen. Streef ernaar om iedereen een 2de handsuniform aan te bieden, niet enkel ouders die het financieel moeilijk hebben. Omgekeerd: als ouders die het financieel moeilijk hebben een nieuw uniform willen aanschaffen, probeer dit dan ook mogelijk te maken. Zorg voor een kortingstarief (SOMfonds) op een nieuw uniform of probeer dit op andere manier haalbaar te maken. Zorg ervoor dat elke ouder kan kiezen tussen een nieuw en een tweedehandsuniform.  

GA NAAR BUITEN

Niet bij alle doelgroepen die we als scouts willen bereiken is een jeugdbeweging even bekend. Folders, brochures en affiches werken niet altijd evengoed als je leden gaat werven of promotie gaat maken. Zet in op persoonlijk contact, bijvoorbeeld bij de schoolpoort. Spreek ouders persoonlijk aan. Organiseer een activiteit in de buurt in samenwerking met een andere sociale organisatie (SOMFonds+). Zo kan het vertrouwen groeien en laten de ouders hun kind misschien wel een keertje proberen bij jullie eenheid.  

WEES ALTIJD EERLIJK

Als je een gesprek wil aanknopen met ouders die het financieel moeilijk hebben over kansentarieven, kortingen, afbetalingsplannen… en je weet niet hoe je dit moet aanpakken: doe het dan toch! Benoem het feit dat dit moeilijk is voor jou, dat je ook niet altijd alles perfect weet… Zo komt het niet bemoederend of betweterig over, dit creëert vertrouwen.  

AANSPREEKPUNT = KEY

Zorg voor 1 aanspreekpunt (als brugfiguur) binnen je (eenheids)leiding. Het is een hoge drempel en een pijnlijke ervaring voor ouders als ze elk jaar, bij elke nieuwe takleider/eenheidsleider hun verhaal moeten doen (vb. over armoede). Zorg voor 1 continu aanspreekpunt.  

OP ZOEK NAAR MEE TIPS?

Lees dan zeker de recepten om te werken rond armoede.