Je bent hier:

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij de API?

Leden en leiding: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij FOS Open Scouting kan een API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

  • Eerste contact: De API is daarom het eerste contact bij meldingen. Deze persoon luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.
  • Coördinatie + doorverwijzing: Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.
  • Opvolging: De situatie wordt samen met de melder opgevolgd tot alles afgehandeld is. Ook de nazorg wordt samen bekeken.

Een API gaat altijd discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Wanneer er iets gemeld moet worden aan een andere instantie dan gebeurt dat steeds na overleg met de melder.

De rol van de API is vooral adviserend. De focus ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken FOS-eenheden.

Wat doet de API niet?

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener. Wel zal elke melding opgevolgd worden en zal er een goed mogelijke doorverwijzing zijn naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de meest geschikte opvolging worden voorzien. Het is nooit de bedoeling om op onderzoek te gaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Hoe kan je de API bereiken?

Je kan de API bereiken via het nummer 09/245.45.86 of mailen naar [email protected].

Wil je rechtstreekse hulporganisaties contacteren? Neem dan hier een kijkje.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken