Open navigation menu

FOS Open Scouting tegen rascime

Onze Federaal Verantwoordelijke dook in de pen in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

21 maart is het internationale dag tegen racisme en discriminatie. Twee zaken die helaas nog steeds benoemd moeten worden. Kinderen en jongeren ondervinden vandaag de dag nog steeds heel wat drempels, discriminatie en uitsluiting op verschillende maatschappelijke domeinen. Denk maar aan onderwijs, in de zoektocht naar werk of een woning, en ja… ook binnen FOS Open Scouting. Eigenschappen als herkomst, gender, seksuele oriëntatie of sociale klasse hebben nog altijd een invloed op het vinden van een plekje in onze scoutsbeweging. En daar moeten we van af.

Er zijn de laatste jaren al heel wat stappen gezet. Eenheden tekenen bijvoorbeeld in op het concept “Mee op kamp”, geven bij de inschrijvingen voorrang aan kinderen uit de dichte buurt, reserveren plekken voor kinderen die via het OCMW toegang vinden of gaan de uitdaging aan om gezamenlijke activiteiten met sociale partners op te zetten. Daarbovenop geloof ik dat het een kwestie van tijd is. De transitie naar een jeugdwerk in Vlaanderen dat onze diverse samenleving waardeert, omarmt en vooral weerspiegelt is in volle gang. Maar dat betekent niet dat we op ons gat moeten gaan zitten. Het is onze morele taak om die transitie te onderhouden en zelfs te versnellen.

Racisme heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. FOS Open Scouting keurt dan ook elke vorm van racisme af. We willen aan iedereen de kans geven om deel te zijn van onze beweging. Iedereen moet met trots zichzelf “Fiere Fosser, Echte Scout” kunnen noemen. En dat kan alleen als we met z’n allen de problematiek durven erkennen en aanpakken. Met z’n allen, want het is een structureel probleem. Het zit ingebakken in ons denken en doen. Met de eenheden werken we zoveel mogelijk drempels weg, maar het blijft ook een individuele verantwoordelijkheid van iedereen.

Het volstaat dus niet om als beweging mooie stappen te zetten en kansen te creëren. Ieder van ons moet z’n verantwoordelijkheid opnemen. We moeten durven verder kijken en ook het dagelijkse, vaak onbedoeld en onbewust discriminerend handelen aanpakken. We moeten plegers voldoende sensibiliseren. En dat moeten we elk voor zich doen, als een geheel. Gelijkwaardigheid is niet voor niets een kernwaarde van onze scoutsbeweging. We willen respectvol samenleven en dat stimuleren we actief. Als scout zoeken we mee naar oplossingen voor maatschappelijke problemen, nemen we initiatief en bouwen we mee aan een betere wereld. Ingrediënten genoeg dus om niet op ons gat te gaan zitten.

Dat moet ons sterken om slachtoffers van racisme gepast te steunen en hen te tonen dat we optreden tegen elke vorm van racisme. Laat er geen twijfel over bestaan: FOS Open Scouting erkent de meerwaarde van een superdiverse samenleving en zal dat altijd als fundament voor de werking naar voor schuiven. Ik geloof dan ook keihard dat wanneer we die diversiteit ook weerspiegelt zien in onze beweging, ons dat nog sterker maakt!

Jan Verbeure
Federaal Verantwoordelijke FOS Open Scouting

Op zondag 20 maart zijn er in alle centrumsteden marsen gepland om racisme te bestrijden. Ga je als lid van FOS Open Scouting? Draag dan trots je uniform of trui en toon dat het ons menens is!

Ben je geholpen met deze informatie?