Open navigation menu

FOS Open Scouting gaat de strijd aan tegen pesten

Pesten mag en kan nooit oké zijn. Niet binnen, noch buiten de scouts. FOS Open Scouting engageert zich om de pestproblematiek aan te pakken.

Dat pesten verschrikkelijke gevolgen kan hebben, werd nog maar eens duidelijk toen een 14-jarige jongen onlangs na pesterijen uit het leven stapte. 1 op 5 Vlaamse kinderen wordt slachtoffer van pestgedrag tijdens hun jeugd. En cyberpesten blijft tot op de dag van vandaag een probleem voor minstens 1 op 10 jongeren. Cijfers die hard aankomen zeker als je weet dat nog heel wat situaties onder de radar blijven. We geloven dat sensibilisering en preventie werkt, maar het moet beter.

We willen met FOS Open Scouting die cijfers nog verder naar beneden brengen. Als vrijetijdsorganisatie dragen we daarin, naast het onderwijs, een grote verantwoordelijkheid. Het is onder andere tijdens onze activiteiten dat pesten zich manifesteert. Onze lokale groepen verzetten fantastisch werk, maar we steken onze kop niet in het zand. We krijgen vragen van leiding die niet goed weet wat te doen wanneer ze iets opmerken. Even vaak botsen we op situaties die al te ver gevorderd zijn. Erkennen dat pestgedrag bij kinderen, jongeren en volwassenen nog steeds reëel is, is belangrijk.

Het is daarom aan ons om voldoende expertise en kennis te verzamelen. We moeten dat ook op voldoende wijze en op een heldere manier tot bij al onze leiding krijgen. Zo organiseren we nu al workshops en begeleidingstrajecten, delen we tips via ons online kennisplatform scoutsmap.be en zetten we in op campagnes. We willen leiding zo goed mogelijk begeleiden in het omgaan met pestgedrag. Door het eerst en vooral te voorkomen, maar ook door er op een goeie manier op te reageren wanneer het toch voorkomt. Niet door enkel de pester zonder meer te straffen, maar door een positief traject op te zetten samen met en op maat van de hele groep.

Met de Week tegen Pesten en de STIP IT campagne van Ketnet zetten we een nieuwe stap richting lagere cijfers. Met een duidelijke boodschap: pestgedrag heeft nog steeds diepe wortels en dat moet aangepakt worden. Ik hoop dan ook dat we de komende week elke FOSSER onze STIP IT badge zien opstrijken met een duidelijk signaal dat we pesten niet laten gedijen. Wij trekken mee de lijn tegen pesten. Op naar meer warmte, meer solidariteit, naar een onbezorgde jeugd, naar een veilig speelterrein en een positieve ervaring voor iedereen in onze beweging!

Jan Verbeure
Federaal Verantwoordelijke FOS Open Scouting

Ben je geholpen met deze informatie?