Open navigation menu

FOS Open Scouting en alcohol

4 verschillende gemeentes beslisten om alcohol te verbieden op jeugdkampen die doorgaan op hun grondgebied. Er is heel wat om te doen in de pers, vaak stigmatiserend voor jongeren die leiding staan in een jeugdbeweging. Bij FOS Open Scouting betreuren we dat en willen daarom in een aantal punten duidelijk maken hoe we ons als beweging hier tegenover verhouden. Die visie dragen we trouwens gezamenlijk met zowel het Vlaamse jeugdwerk als alle Belgische scoutsfederaties in heldere kampcharters.

Het is belangrijk om te erkennen dat er uitdagingen zijn op vlak van alcoholgebruik. Die zijn er al jaren. Maar een verbod op alcohol lijkt ons contraproductief. Daarbovenop is het belangrijk om het probleem juist te kaderen. De grote meerderheid van de kampen verloopt op een verantwoordelijke manier omdat ze bewust omgaan met alcohol. Het gaat hier dus om een kleine minderheid aan groepen waar we moeten op focussen. Leiding gaat niet op kamp om alcohol te kunnen drinken, maar organiseert die kampen in de eerste plaats met een enorme zin en overgave om tien dagen lang kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen. Ze doen dat met zorg, met passie en met oog voor kwaliteit.

Het schadelijk alcoholgebruik bij jongeren is een maatschappelijke kwestie, veeleer dan iets wat exclusief bij jeugdbewegingen voorvalt. We kunnen het probleem van alcoholgebruik bij jongeren niet ontkennen. Het is een realiteit waar we als samenleving aandacht moeten voor hebben. Wij zullen dan ook nooit het gebruik van alcohol op scoutsactiviteiten aanmoedigen. Ons standpunt is duidelijk en is ontwikkeld met behulp van expertorganisaties zoals het VAD.

Bij FOS Open Scouting geven we de voorkeur aan sensibilisering en dialoog. We stimuleren onze leiding om werk te maken van een alcoholbeleid in de groep. We vergroten hun bewustzijn zodat ze hun rol verantwoordelijk kunnen opnemen. En wanneer het misloopt, dan gaan we die groep intensief begeleiden om de volgende keer beter te doen.

Tot slot willen we er graag op wijzen dat jongeren ook nog ruimte moeten hebben om te kunnen experimenteren. Wij geloven dat dit mogelijk moet kunnen zijn binnen een veilig en verantwoord klimaat dat de veiligheid van alle leden waarborgt. We moeten de maturiteit van onze leiding durven erkennen en hen verantwoordelijkheid durven geven. Een verbod opleggen van bovenaf zal meer kwaad dan goed doen.

Op de Scoutsmap lees je alles over ons alcoholbeleid en hoe we groepen aansporen om op een correcte manier om te gaan met alcohol, drugs en tabak.

Ben je geholpen met deze informatie?