Je bent hier:

Alle (proef-)leden van FOS Open Scouting vzw zijn aanvullend verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden en persoonlijke ongevallen tijdens scoutsactiviteiten, alsook voor persoonlijke ongevallen die voorvallen tijdens de verplaatsing van of naar een scoutsactiviteit.

Het is een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat indien uw zoon of dochter zich kwetst u zoals gewoonlijk de medische kosten eerst doorspeelt aan uw eigen mutualiteit, of in het geval uw zoon of dochter tijdens een activiteit schade heeft berokkend aan derden u uw familiale aanspreekt. Onze verzekeraar komt tussen in de resterende kosten.

  • Voor medische kosten is er een maximum van €7.500 (na aftrek van een vrijstelling van €25). Ook Brillen en contactlenzen worden enkel vergoed (€250) indien er ook een lichamelijk letsel is.
  • Voor schade aan derden (geen andere leden!) is er een maximum van €10.000.000 voor toegebrachte lichamelijke schade en tot €2.500.000 voor stoffelijke schade.

Wat te doen indien uw zoon/dochter zich kwetst tijdens of op weg van/naar de scoutsactiviteit?

  • Een leid(st)er vult samen met u en de behandelende arts het ongevalsaangifteformulier Lichamelijke Ongevallen in. U bezorgt dit binnen de 8 dagen aan onze verzekeringsmaatschappij N.V. Arena (adres staat op het formulier). Zij bezorgen u een ontvangstbevestiging en een dossiernummer.
  • U verwittigt uw mutualiteit en dient alle onkosten bij hen in. Je vraagt bij hen af en toe een verschilstaat op waaruit blijkt welke kosten door hen niet worden terugbetaald.
  • U stuurt het bewijsstuk van terugbetaling van uw mutualiteit op naar onze verzekeringsmaatschappij. Je kan hen regelmatig kostenbewijzen opsturen.

Wat te doen indien uw zoon/dochter schade berokkent aan derden tijdens een scoutsactiviteit?

  • Een leid(st)er vult samen met u, de schadelijder en eventuele getuigen het aangifteformulier ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ in. U bezorgt dit zo spoedig mogelijk aan onze makelaar zakenkantoor Assuco (adres staat op het formulier). Indien ontvankelijk bezorgt onze verzekeringsmaatschappij u een ontvangstbevestiging en een dossiernummer.
  • (Je kan je ook bij onze makelaar verder informeren om te bekijken of het ongeval al dan niet door de polis wordt gedekt.)
  • U verwittigt meteen uw familiale verzekering die zal tussenkomen in een deel van de kosten. De verzekering van FOS Open Scouting komt pas tussen nadat de familiale verzekering van degene die de schade heeft berokkend werd aangesproken.

 

 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken