Je bent hier:

De kern van FOS Open Scouting zijn de eenheden. De nationale koepel stelt alles in het werk om de eenheden zo goed mogelijk te ondersteunen, informeren & inspireren. Dat doen we samen met een bonte verzameling vrijwilligers. Sommige hebben er al een rijke FOS-carrière opzitten, andere leren FOS Nationaal nog kennen en blazen hun scouts-engagement nieuw leven in.  

De structuur die dat alles in goede banen leidt, noemen we FOS Nationaal.  FOS Nationaal bestaat uit meer dan 150 vrijwilligers en 11 stafmedewerkers.  

Iedereen vindt een plekje in één van deze zeven organen:  

 • Werkgroepen  
 • Projectgroepen  
 • De BAR  
 • Team Coaching  
 • Het Congres  
 • Het Federaal Bestuur  
 • De nationale stam 

Werkgroepen 

Een werkgroep gaat aan de slag rond een specifiek pedagogisch of beleidsmatig thema. Ze volgen tendensen op, evalueren het beleid, vernieuwen waar nodig en doen voorstellen richting nieuwe projecten. De werkgroepen komen maandelijks samen & staat altijd paraat om trajecten bij eenheden te begeleiden. 

De werkgroepen worden ondersteund door een pedagogisch stafmedewerker. Bij contact vind je terug wie welk thema behandelt.

Projectgroepen

Nood aan een techniekenweekend, het opstellen van een duurzaamheidspad of het organiseren van een internationaal café? Daar zorgen de projectgroepen voor. Bij het opstarten van een projectgroep is het helder wat er bereikt zal worden. Of dat nu een beleidsnota, een spel, een product, een cursus of een evenement is. In functie van dit doel werken projectgroepen met een concrete planning en deadlines.  

Bij opstart van nieuwe projectgroepen wordt een openbare projectvacature gelanceerd. Zo geven we gelijk wie de kans om op een laagdrempelige manier in te stappen in een helder engagement.  

Leiding, leden en nationaal vrijwilligers kunnen nieuwe projectideeën voorstellen. Voor elke motivatie of idee kan een projectoproep ingediend worden. 

De Beleids-& adviesraad (BAR) 

Met de neuzen in dezelfde richting? De BAR leidt alles in goede banen. Ze volgen niet alleen de werk-& projectgroepen op, maar stippelen ook het pedagogisch beleid uit en bewaken het budget. Ze denken na over de toekomst van FOS Open Scouting. De BAR bestaat uit een vaste groep beleidsvrijwilligers.  

Elke maand organiseert de BAR ook een open BARmoment. Iedereen is welkom om iets te drinken en een praatje te slaan. Een moment om vragen te stellen, voorstellen te doen & je mening te geven.  

Team coaching 

De werk- of projectgroepen worden gecoacht door team coaching. Ze ondersteunen niet alleen elke groep, maar zorgen ook voor individuele coaching van vrijwilligers. Naast het coachen staat ze in voor het vrijwilligersbeleid. Ze zijn de voelsprieten van de organisatie en zijn aandachtig voor nieuwe ideeën. Van een zot idee tot een concreet project? Team coaching ondersteunt jou waar nodig.

Het congres 

Niets zonder de input van leiding en leden van FOS Open Scouting. We bouwen voort op de noden en wensen van elke fosser. We zetten in op participatie en organiseren jaarlijks een congres voor leiding en nationaal vrijwilligers.

Nationale stam

Net als in een eenheid kennen we op nationaal niveau ook een stamwerking. Vrijwilligers die ooit een nationaal engagement opnamen, zijn meer dan welkom. De nationale stam wordt uitgenodigd voor activiteiten of evenementen. Wil je meer info of word je graag lid? Stuur een mailtje naar [email protected]

Het federaal bestuur

Elke vzw moet op zijn minst een Algemene Vergadering hebben, en een Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering stuurt het beleid en de Raad van Bestuur zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd. 

Zo gaat dat in elke vzw, zo ook bij FOS Open Scouting. 

Het Federaal Bestuur is in dit geval de Raad van Bestuur en staat in voor het globale beleid van onze beweging. Je kan dit onderverdelen in:

 • beleidsmatige aspecten (pedagogische - over scouting); 
 • beheersmatige aspecten (organisatie – bvb. over financiën of administratie);
 • externe relaties (met andere organisaties – bvb. de wereldbewegingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, ...) en 
 • eenheidsgebonden kwesties (opvolging van problemen in eenheden, identificeren van nieuwe tendensen, ...). 

Samenstelling

Omdat het Federaal Bestuur een heel belangrijke functie heeft, is het essentieel dat die groep fossers een zo goed mogelijke mix is van verschillende eenheden (groot - klein, landscouts - seascouts, modern - behoudsgezind, Antwerpen – West-Vlaanderen, …), competentie en inzicht. Om dit te bewaken, is het aan de Algemene Vergadering om de kandidatuur van een Federaal Bestuurder goed te keuren

Maximaal 14 fossers, waarvan ook de Federaal Verantwoordelijke, zijn lid van het bestuur. Zij stellen zich voor op de AV, waar hun kandidatuur al dan niet wordt goed gekeurd. Een mandaat duurt normaliter drie jaar, en kan eenmaal worden hernieuwd. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken