Je bent hier:

Gepost op
Registreer de uiteindelijke begunstigden van je steunvzw voor 30/09/2019

Je steunvzw (niet je eenheid) dient de uiteindelijke begunstigden (of Ultimate Benifial Owners) te registreren in het UBO-register voor 30/09/2019. Dit staat volledig los van de nieuwe vzw-wetgeving die op til is, maar vloeit voort uit een anti-witwas wet.

Concreet komt het er op neer dat je steunvzw via dit register een aantal gegevens van hun bestuurders (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfplaats, rijksregisternummer) dient door te spelen aan de overheid. Telkens er bestuurswijzigingen zijn dient dit ook te worden aangepast.

Voor een eerste registratie van de huidige bestuurders via de online toepassing op het MyMinFinPro-portaal is er nog tijd tot 30 september 2019. De overheidsdienst financiën werkte een lijvige handleiding uit en voorzag enkele tientallen FAQs.