Je bent hier:

Het is fijn dat er rekening met je wordt gehouden. Dat vinden ook je toekomstige ‘kampburen’. Sommige gemeenten worden gedurende de zomervakantie non-stop overstelpt door uitbundige jeugdbewegingen. Helaas loopt de verstandhouding met de omwonenden niet altijd even vlot, en dan gaat het ‘goed omgaan met elkaar’ verloren in onbegrip. 

HOU JULLIE AAN HET KAMPCHARTER 

Om te zorgen voor een optimaal kampklimaat tussen jeugdgroepen, gemeentes en uitbaters is er een kampcharter opgesteld. Daarin wordt gezocht naar een evenwicht op vlak van regels en afspraken waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. 

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen staan achter de principes die in dit charter worden benoemd. Hou je als eenheid ook aan dit charter. Lees het dus eens goed na.