Je bent hier:

Start op tijd met jouw zoektocht  

Ga op tijd op zoek naar een kampplek voor de komende jaren. Eenheden zijn vaak goed voorbereid.  

  • Soms heb je een of meerdere vaste stekken die je regelmatig opnieuw bezoekt.   
  • Anderen gaan elk jaar voor of na het kamp even op zoek naar een plek voor binnen twee of drie jaar.   

Je kan natuurlijk ook bij eenheden van gelijkaardige grootte polsen naar hun kampervaringen.  

De website opkamp.be verzamelt verschillende databanken met kamplocaties in binnen- en buitenland. Eventueel kan je inspiratie opdoen bij andere eenheden. FOS Open Scouting verzamelde de kamplocaties van alle eenheden van de voorbije jaren. Je kan de lijst terugvinden op de Sharepoint voor eenheden. Gebruik daarvoor jullie inloggegevens. Daarnaast kent de uitbater van je huidige kamplocatie misschien wel ander leuke plekken. 

Kampplek gevonden? Wat nu?

Maak een huurovereenkomst op. Zo ben je zeker dat beide partijen zich aan de afspraken houden.  

  • Maak dit op in 2 exemplaren. 
  • Betaal je een voorschot? Vermeld dit zeker. Vraag ook een bewijs van betaling.  

De huurovereenkomst voor je kamplocatie is een belangrijk document. Je gebruikt best het voorbeeldcontract (of toetst de overeenkomst eraan) om na te gaan of alle noodzakelijke gegevens en afspraken erin vermeld staan.