Je bent hier:

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag omvat 3 verschillende vormen.

 • Pesten
 • Agressie
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Over grensoverschrijdend gedrag kan je heel wat info vinden op grenswijs.be.

Pesten

Pestgedrag wordt gekenmerkt door 4 aspecten: het is herhaaldelijk, het heeft de intentie om te kwetsen, er is sprake van een ongelijke machtsbalans en het heeft duidelijk een negatieve impact.

Pestgedrag is niet te verwarren met plagen of ruzie.
Plagen is bijvoorbeeld van korte duur, komt voor tussen gelijken en gebeurt in 2 richtingen.
Ruzie is vaak zelf op te lossen en er is niet per se sprake van een ongelijke machtsverhouding.

We onderscheiden verschillende vormen van pestgedrag:

 • Fysiek lichamelijk pesten: schoppen, slaan, duwen…
 • Fysiek materieel pesten: spullen afpakken, verstoppen; beschadigen…
 • Verbaal pesten: beledigen, bedreigen…
 • Non-verbaal pesten: gebaren…
 • Relationeel pesten: weigeren, roddelen, negeren…

We onderscheiden verschillende rollen binnen een pestsituatie:

 • Pester: neemt het initiatief om anderen te pesten
 • Versterker: moedigt pesters aan
 • Assistent: gaat actief meepesten met de pester
 • Slachtoffer: wordt gepest door anderen
 • Verdediger: komt op voor slachtoffers & probeert pesten te stoppen
 • Buitenstaander: weet van het pesten maar grijpt niet in

Pesten aanpakken is niet evident want pesten is een groepsprobleem. FOS Open Scouting staat achter de No Blame methode.

Agressie

Vormen van agressief gedrag onderscheiden we door te kijken naar de uitingsvorm (fysiek, materieel, psychisch, seksueel, (non-)verbaal) & de gerichtheid.

Agressie aanpakken doe je het best met een duidelijk stappenplan. Dat stappenplan kennen we als 'ALKA ES'.

 • A - Afkoelen
 • L - Luisteren
 • K - een Kans geven
 • A - Afronden
   
 • E - Evaleren
 • S - Sanctie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Oordelen over & reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag kan met behulp van het Vlaggensysteem, ontwikkeld door Sensoa. Dat doe je aan de hand van 6 criteria:

Criteria Grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt via dit systeem gekenmerkt door een gekleurde vlag. Een vlag kan groen, geel, rood of zwart zijn en stelt een categorie van ernst voor.

 • Groene vlag: aanvaardbaar seksueel gedrag
 • Gele vlag: licht grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag
vlaggen

Ga even door een aantal casussen die aan bod komen in het Vlaggensysteem - (n)iets mis mee? Dit spel kan je ontlenen bij FOS Open Scouting.

Heb je hier nog vragen over of wil je graag een vorming aanvragen? Neem contact op met je eenheidsondersteuner of vul het formulier kvraagetaan in.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken