Je bent hier:

Elke vzw moet op zijn minst een Algemene Vergadering hebben, en een Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering stuurt het beleid en de Raad van Bestuur zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd. 

Zo gaat dat in elke vzw, zo ook bij FOS Open Scouting. 

Bewakers van het beleid

Het Federaal Bestuur is in dit geval de Raad van Bestuur en staat in voor het globale beleid van onze beweging. Je kan dit onderverdelen in:

  • beleidsmatige aspecten (pedagogische - over scouting); 
  • beheersmatige aspecten (organisatie – bvb. over financiën of administratie);
  • externe relaties (met andere organisaties – bvb. de wereldbewegingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, ...) en 
  • eenheidsgebonden kwesties (opvolging van problemen in eenheden, identificeren van nieuwe tendensen, ...). 

Zij behouden met andere woorden het overzicht; met het verleden, heden en de toekomst in het achterhoofd. Heel veel praktisch werk wordt hier niet verzet. Daar zijn andere ploegen en commissies voor binnen de nationale structuur. Het Federaal Bestuur probeert zich te beperken tot de kern van de zaak en waakt erover dat het beleid dat door de AV is vastgelegd, ook daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet. 

Samenstelling

Omdat het Federaal Bestuur een heel belangrijke functie heeft, is het essentieel dat die groep scouts & gidsen een zo goed mogelijke mix is van verschillende eenheden (groot - klein, landscouts - seascouts, modern - behoudsgezind, Antwerpen – West-Vlaanderen, …), competentie en inzicht. Om dit te bewaken, is het aan de Algemene Vergadering om de kandidatuur van een Federaal Bestuurder goed te keuren. 

Maximaal 14 scouts & gidsen, waarvan ook de Federaal Verantwoordelijke, bemannen het bestuur. Zij stellen zich voor op de AV, waar hun kandidatuur al dan niet wordt goed gekeurd. Een mandaat duurt normaliter drie jaar, en kan eenmaal worden hernieuwd. 

Belangstelling voor het Federaal Bestuur? Super, want we zijn altijd op zoek naar vers bloed. Spreek gerust de Federaal Bestuurders aan op de verschillende nationale activiteiten, trek de Federaal Verantwoordelijke aan zijn mouw of stuur een mailtje naar [email protected] 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken