Je bent hier:

Een evenement is vaak een uithangbord voor jullie eenheid. Het is daarom belangrijk dat jullie hier extra aandacht besteden aan duurzaamheid. 

De website ikorganiseer.be geeft veel tips over hoe jullie een evenement duurzaam organiseren