Je bent hier:

 Bewustwording & sociale actie

Actief pluralisme is méér dan aanvaarden dat er verschillende groepen zijn in onze samenleving. Het betekent actief op zoek gaan naar ontmoetingsmomenten, streven naar het doorbreken van barrières tussen mensen en groepen. Het betekent dat je in contact treedt met andere groepen, dat je uitwisselt en van elkaar leert. Het is door de ontmoeting en dialoog met anderen, dat je de ander kan leren kennen en waarderen. Leer op een informele manier met en van elkaar door samen een spel te spelen, op weekend te gaan of gewoon door bij elkaar op bezoek te gaan. Luister en leer! En wie weet blijkt het water wel minder diep te zijn dan je dacht.

Als scouts & gidsen zitten we in een goede positie om in de samenleving aandacht te vragen voor relevante maatschappelijke thema’s. We zijn zichtbaar, hebben een krachtige stem en er wordt naar ons geluisterd. Als we bezig zijn over het thema diversiteit en sociale ongelijkheid hebben we echter vaak de neiging om ‘over’ mensen te praten in plaats van ‘met’ hen. Het is veel zinvoller om in dialoog te gaan en samen aandacht te vragen voor wat je bezig houdt.

Hoe ga je aan de slag?

Wil je de kinderen en jongeren van jullie buurt ontmoeten? Organiseer een open speelstraat, een buitenspeeldag, of doe mee aan bestaande initiatieven in samenwerking met anderen. Door een open, laagdrempelige activiteit te organiseren kan je je werking zichtbaar en bekend te maken.

Maak jou activiteiten toegankelijk!

 • Bij de Wouw komen elke 3 weken kinderen uit een multifunctionele voorziening komen spelen. Ze gingen ook mee op groot kamp.
 • De Menapiërs, de Havik en de Wandelaar contacteerden de OCMW om een samenwerking aan te gaan om zo veel mogelijk families te bereiken die hun aanbod nog niet kennen.
 • Impeesa van Antwerpen betrok kinderen in hun werking door contact op te nemen met het lokale vluchtelingencentrum.

Doe mee aan het project 'Mee op Kamp' en bezorg een fijne vakantie voor kinderen en jongeren!

Doe mee aan een lokale buurtevenement of buurtfeest!

 • De Vleermuis deed het al, in samenwerking met de organisatie Circusplaneet hebben ze meegedraaid aan een buurtfestival in Gent en leuke programma voorzien voor de kinderen uit de buurt.

Organiseer een open activiteit in de buurt!

 • De Navajo’s uit Koekelare en de Jakketoes uit Izegem organiseerden activiteiten voor kinderen  in samenwerking met de lokale OCMW.
 • De Lange Wapper organiseerde een activiteit met jongeren van vzw KRAS (Antwerpen).

Organiseer een activiteit voor kinderen/jongeren!

Wil je met enkele enthousiaste leid(st)ers een activiteit organiseren voor jongeren die in een voorziening of een opvangcentrum verblijven?

Verschillende eenheden namen deel aan het project ‘Wereldspelers’ (2016). Hierbij organiseerden de leid(st)ers activiteiten voor kinderen in jongeren die in opvangcentra verbleven. Wil je meer weten over dit project of wil je opnieuw initiatief nemen? Contacteer de ploeg diversiteit en ze helpen jou verder bij het opzetten van een samenwerking met een lokale partner.

In dit projectrapport vind je een overzicht van de diversiteitsactiviteiten van eenheden van de afgelopen tijd.

 

Vind jij ook dat het tijd is om actie te ondernemen??

De ploeg diversiteit begeleidt jullie bij het opzetten van een projectje. We komen bij jou langs, bespreken samen jullie interesses, draagkracht en we bekijken welke organisaties allemaal in jullie buurt zitten. Vragen die hier voorkomen zijn de volgende:

 • Wat willen jullie doen? Willen jullie een activiteit organiseren met een groepje binnen jou eenheid voor een andere groep kinderen? Willen jullie een open activiteit organiseren voor jou buurt?
 • Met welke organisatie willen jullie samenwerken? Welke kinderen/jongeren willen jullie leren kennen? En vooral: wat is de activiteit die jullie allebei graag zouden willen doen? Dingen zoals samen sporten, knutselen, koken, muziek maken of samen de buurt schoonmaken werken verbindend: je bent gelijkwaardig in de activiteit en leert elkaar kennen langs een gezamenlijk doe/ terwijl je plezier maakt.
 • Wie wil er meedoen? Een groepje leid(st)ers? Of de Seniors? Hoeveel tijd kunnen jullie vrijmaken?
 • Wanneer zou de activiteit kunnen doorgaan?
 • In welke mate zijn jullie bereid om je gewoontes en tradities aan te passen bij een samenwerking? Welke voordelen en nadelen zien jullie?

Na het bespreken van jullie draagkracht zitten we samen met de partnerorganisatie en we gaan op zoek naar de gezamenlijke interesses en voorkeuren. Daarna beginnen we aan het organiseren van de activiteit.

Hebben jullie vragen? Willen jullie meer weten over de projecten die andere eenheden hebben gedaan? Stuur zeker een mailtje naar [email protected]!

Diversiteit In Actie