Je bent hier:

Wijzigt het bestuur van de steunvzw? Dan bevestig je dit in het UBO-register. De wet van Wet van 18 september 2017 verplicht alle rechtspersonen (dus ook vzw’s) om de ‘uiteindelijk begunstigden’ van hun juridische entiteit te registreren. Deze wetgeving voorkomt dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

Wat moet je concreet doen?

Publiceer elke bestuurswijziging in het staatsblad. Gegevens van de (nieuwe) bestuurders komen in de kruispuntdatabank der ondernemingen (KBO). De informatie over deze bestuurders komt automatisch vanuit de KBO opgeladen in het UBO-register.

Bestuurders moeten deze informatie nog zelf bevestigingen. Dit kan via een online applicatie.
Op de website van de FOD Financiën vind je meer info.

Je bent ook verplicht om via het online platform elk document toe te voegen dat “aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”. Voor vzw’s zal het voornamelijk gaan over publicaties van de bestuurders.

Wie zijn die ‘uiteindelijke begunstigden’?

UBO is de afkorting van ‘Ultimate Beneficial Owner’. Bestuurders van je steunvzw worden aanschouwt als begunstigden.Er zijn verschillende categorieën begunstigden. Voor een steunvzw zijn wellicht onderstaande categorieën van belang:
–    categorie 1 : leden van de Raad van Bestuur
–    categorie 2: het dagelijks bestuur
–    categorie 3 : de gemachtigden om de organisatie te vertegenwoordigen
–    categorie 5 : de natuurlijke personen waarvoor de VZW is opgericht 

Wat ‘categorie 5’ betreft werd éénmalig (bij de eerste aanmelding in 2019) reeds deze groep natuurlijke personen omschreven. Hier staat wellicht iets als ‘scoutseenheid 163° De Arassari’s’.

Meer informatie krijg je op de website van SCWITCH.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken