Je bent hier:

Heel wat eenheden beschikken over een steunvzw om de eenheid te ondersteunen. Maar wat is zo’n steunvzw nu voor een ding? 
Ben je op zoek naar voorbeeldstatuten of informatie over het UBO-register klik dan door naar deze pagina’s.

Wat is een steunvzw?

Een steunvzw van een eenheid bestaat uit een groep geëngageerde sympathisanten. Ze bieden ondersteuning van logistieke en materiële aard aan de eenheid. Het pedagogische aspect van scouting bepaalt de eenheid met de eenheidsraad als hoogste orgaan.

Waarom heeft jouw eenheid een steunvzw?

De steunvzw stelt de bezittingen van je eenheid veilig. In een vzw zijn deze bezittingen eigendom van de vzw en dus beter beschermd.
De meeste eenheden beschikken over een vzw-structuur naast hun eenheid. Deze vzw’s staan in voor een degelijk scoutslokaal. Ze bewaren het nodige duur materiaal (tenten, boten ...) en bewaken soms ook het spaargeld (indien de werkingskas van de eenheid te groot is).

Wat doet een steunvzw ?

  • Een steunvzw focust zich op het logistieke aspect van scouting en bewaakt het patrimonium van de eenheid.
  • Een steunvzw moeit zich niet met de pedagogische werking van de eenheid. Het is de leiding die dit zelf bepaalt op de eenheidsraad.
  • Een steunvzw beheert het werkingsgeld van de groep niet. De eenheid int zelf de lidgelden, stort een deel hiervan door naar FOS Open Scouting vzw om de leden correct te verzekeren. De eenheid heeft ook zelf minstens één zichtrekening in eigen beheer waarmee de gebruikelijke jaarwerking geregeld kan worden.

Wat zijn de voor- en nadelen van een vzw of feitelijke vereniging?

Feitelijke vereniging VZW

NADELEN

Leden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij het ondertekenen van een contract.

Het eigen vermogen van de leden kan worden aangesproken.

De vereniging heeft geen bezittingen. Alle bezittingen zijn mede-eigendom van de leden.

VOORDELEN

De vzw wordt als rechtspersoon aansprakelijk gesteld bij het ondertekenen van een contract.

Enkel het vermogen van de vzw kan worden aangesproken (tenzij bij zware fout bestuurder).

De bezittingen zijn eigendom van de vzw.

VOORDELEN

Geen of amper administratie

Geen opgelegde structuur.

Geen kosten om deze structuur in stand te houden

Vrij keuze in het bijhouden van je inkomsten en kosten.

NADELEN

Heel wat administratieve verplichtingen

Verplichte kosten en taksen

Verplicht om je ‘boekhouding’ bij te houden.

Is de eenheid dan beter een vzw?

Nee, de eenheid is een feitelijke vereniging waarvan de leden aangesloten zijn bij FOS Open Scouting vzw. Net zoals FOS Open Scouting vzw de eenheid ondersteunt op pedagogisch vlak (informatie, vormingen ...) ondersteunt de steunvzw de eenheid op het logistiek materiële vlak (lokaal, tenten, boten ...).

Wie zit er in zo'n steunvzw?

De samenstelling van het bestuur van een steunvzw heeft een gevarieerde deskundigheid. De inzet voor de leden en eenheidsbelangen zijn gewaarborgd. Een ‘vertegenwoordiging’ van enkele leden van de eenheidsraad is noodzakelijk binnen dit bestuur. Maar deze personen zijn niet het best geplaatst om deze steunvzw te doen ‘draaien’.
Hun rol zien we eerder als brugfunctie tussen de eenheid en het comité. Zij bewaken dat de activiteiten van de steunvzw de eenheid als geheel ten goede komen

Maak goede afspraken over de werking en de samenstelling van dit comité. Hierbij waak je over het regelmatig betrekken van nieuwe personen bij dit comité. Zo krijg je vernieuwing en continuïteit in dit orgaan. In onze voorbeeldstatuten beperken we bestuurdersmandaten dan ook tot een periode van 2 keer drie jaar.

Wat met de Algemene Vergadering?

De steunvzw heeft als doel: het ondersteunen van de eenheid op logistiek en materieel vlak. Het is aan te raden dat eenheidsraad de Algemene Vergadering van de vzw is, of dat de eenheidsraad een meerderheidsbelang in deze AV heeft. Zo heeft de actieve leidingsploeg minstens 1 maal per jaar zeggenschap over de richting die ‘hun’ steunvzw uitgaat. In onze voorbeeldstatuten wordt vertrokken van dit meerderheidsbelang.