Je bent hier:

Bij FOS Open Scouting kan je heel wat vorming volgen: van een algemene Cursus Animator tot een zeer technische cursus zeilen op stromend water. Maar je kan je afvragen of al die vorming echt nodig is. Tenslotte moet je er buiten het eenheidswerk heel wat tijd & energie in investeren. Loont die investering op de lange duur? “Ja”, antwoorden wij volmondig. We overtuigen je graag van ons grote gelijk.  

Kennis is macht

Meteen een heel evidente reden, maar op cursus leer je bijzonder veel nieuwe dingen bij. Deze kennis verschilt van cursus tot cursus en is telkens aangepast aan de doelgroep. Op Cursus Animator verwelkomen we bijvoorbeeld nieuwe leid(st)ers. Ze leren er spelen maken en omgaan met de leden. Op een cursus stilstaand water zeilen voor beginners wordt de betekenis van het bevel “Fok klaar!” duidelijk.

Zo is er voor iedereen - leid(st)er of seascout, beginner of ervaren rot - wel een cursus waar nieuwe kennis te sprokkelen valt. We richten ons aanbod op maat van elk van jullie. 

Een blik-opener

Bij het volgen van vorming krijg je de kans buiten de grenzen van je eigen eenheid te treden. Je kan er met andere leid(st)ers ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en zien dat het elders ook niet altijd rozengeur en maneschijn is. Door te luisteren naar anderen hun verhaal en ervaringen, krijg je alternatieven en frisse ideeën om jouw werking te verbeteren. Door de uitwisseling van tips & tricks, ben je als leid(st)er extra gewapend voor situaties in alle maten & gewichten.

Inspirerend interessant

Door op week(end) op een toffe manier intens te worden begeleid, worden je batterijen opgeladen. Je ontdekt nieuwe ideeën en legt contacten met collega’s van andere eenheden. Zo ben je achteraf extra gemotiveerd en gestimuleerd om deze nieuwe ideeën & inzichten te gebruiken in je eenheid. 

Instructeurs op jouw maat

Om al deze uitwisseling in goede banen te leiden is er nood aan een goede begeleiding & ondersteuning, aan mensen met verstand van zaken. Instructeurs loodsen je door de vorming, stellen vragen, zoeken samen met jou naar nieuwe inzichten en methoden van aanpak. Maar begeleiden is ook een luisterend oor bieden, antwoorden & mogelijkheden op maat aanreiken, weg van het theoretische en onpersoonlijke. 

Een veilig oefenklimaat

Vorming biedt een oefenmilieu om deze nieuwe inzichten, technieken en tools eens uit te proberen. Een vormingsklimaat is een veilige omgeving waarin experimenteren mag, waar fouten maken deel uitmaakt van het leren. 

Attesten & brevetten

We steken het niet onder stoelen of banken dat de attesten & brevetten die aan de vorming verbonden zijn, ook belangrijk zijn. Attesten tonen aan overheden dat een eenheid inspanning doet om kwaliteit te bieden, om kritisch te zijn, om vooruit te willen gaan. Eenheden worden hiervoor beloond met extra subsidies. Seascoutsbrevetten geven je eenheid zekerheid dat je bepaalde technieken onder de knie hebt, en je dus veilig met je leden op het water kan. 

Dieper ingaan op Open Scouting

De  vorming sluit naadloos aan bij de fundamenten van FOS Open Scouting. Door steeds te vertrekken vanuit de drie zijden van de piramide, is en blijft een cursus in de eerste plaats … scouting!  

Meer scoutsplezier en -vrienden

Vorming is meer dan enkel plezier maken, maar het gaat er onlosmakend mee gepaard! Op cursus leer je in enkele weekends of dagen andere scouts & gidsen kennen. Samen leg je een intens parcours af, waardoor er vaak een hechte vriendschap ontstaat. Deze nieuwbakken vrienden vormen nadien een handig scoutingnetwerk.

De erkenning van FOS Open Scouting

Om als jeugdbewegingen landelijk erkend te zijn, moeten we als organisatie een aantal voorwaarden invullen. Als FOS Open Scouting zetten we hard in op de vorming van onze leid(st)ers. We verbinden ons t.o.v. de overheid dus om een minimum aantal vormingen te geven en voldoende scouts- en gidsenleid(st)ers te bereiken met deze vorming. Als kleinere jeugdbeweging hebben we er dus alle belang bij dat onze leid(st)ers bij onze eigen organisatie vorming volgen. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken