Je bent hier:

Saamregels

Saamdagen huisregels
Als deelnemer neem je actief deel aan het programma

Heel wat medewerkers hebben een jaar gewerkt om een ongelofelijk programma in elkaar te steken. Honderden leiding stonden te springen om deel te kunnen nemen aan Saamdagen. Daarom vragen wij ook aan jullie om effectief deel te nemen aan het aangeboden programma.

Als rokende deelnemer rook je enkel in rookzones

Omwille van brandveiligheid zijn roken en vuur op Saamdagen enkel toegelaten op voorziene plaatsen. Hoe moeilijk dit ook is: we vragen iedereen die rookt uitdrukkelijk om deze zones te respecteren. Open vuur kan enkel onder toezicht van de Saamdagenploeg.

 Als deelnemer heb je respect voor de nachtrust van anderen

Vanaf 22 uur waarderen we onze slapende medemens door stilte op het slaapterrein. Fuiven en muziekmomenten ’s avonds en ’s nachts leggen we stil(ler) in overleg met de gemeentelijke diensten. Eén uur voor sluiting gaat de volumeknop reeds zachter. Je kan steeds in een kalme sfeer nog even napraten aan het kampvuur.

Als deelnemer gebruik/bezit/deal je geen (illegale) drugs, het onder invloed toekomen is ook niet toegelaten

Als scout of gids ga je met roken en drinken verstandig om. Alle illegale drugs zijn op Saamdagen verboden. Als we bezit of gebruik van illegale drugs vaststellen, vragen we het gebruik stop te zetten en de drugs te vernietigen. Als dit geweigerd wordt verwittigen we de politie. Bij het verhandelen van drugs wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Bij gevaar voor de gezondheid verwittigen we een arts of het Rode Kruis.

Als deelnemer neem je geen eigen drank mee en kom je niet onder invloed aan

De organisatie voorziet een uitgebreide selectie non-alcoholische en alcoholische dranken, deze worden aan zeer democratische prijzen verkocht. De opbrengst hiervan hebben we nodig om Saamdagen ook volgend jaar te kunnen organiseren. Daarom zal er zowel aan de ingang en op het terrein worden gecontroleerd en word je gevraagd meegebrachte drank te verwijderen en/of af te geven.

Als deelnemer ga je verantwoordelijk om met alcoholgebruik

We serveren alcohol tijdens Saamdagen enkel vanaf het avondeten. De alcoholkranen sluiten 's nachts ook een beetje voor het einde van de activiteiten. Frisdrank kan je dan in de regel wel nog krijgen. Daarnaast voorziet de organisatie ook gratis water tijdens het evenement! Dorst hoef je dus zeker niet te lijden!

Fotografisch materiaal

Op Saamdagen worden foto’s genomen en/of video’s gemaakt. Met je deelname stem je in dat er ook van jou foto’s genomen kunnen worden. Een selectie van deze foto’s/filmpjes zal nadien gedeeld worden via diverse kanalen (facebook, website, …). Mocht je nadien materiaal zien verschijnen waar jij op voorkomt en daarvan je niet wil dat het gebruikt wordt, laat dan iets weten via [email protected] en dan halen we die foto terug offline.
 

Saamdagen feest

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken