Heb je bouw of verbouwplannen? Plan je een grote aankoop van tenten of sjorhout? Zijn je grote kookpotten aan vernieuwing toe? ... Dan kan je hiervoor misschien ook wat 'investeringssteun' aanvragen. Het gaat echt wel over 'investeringen'. Het doel moet een langdurig effect beogen. Bijvoorbeeld bouw of renovatie van het lokaal, terreinaanleg, aankoop groot (duurzaam) materiaal (zoals boten, tenten, sjorhout of keukenmateriaal), … Uitgesloten doelen zijn bijvoorbeeld steun voor (buitenlandse) kampen, jaarfeesten, tussenkomst in kamp- of lidgelden,...

Hebben jullie een investering op de planning staan en zitten jullie wat krap bij kas? Neem dan contact op met Rik via 09 245 45 86 (tijdens de kantooruren), of via [email protected] om te kijken of jullie in aanmerking komen voor een steuntoelage aan dergelijke investeringen.

 

Steunen jullie ons ook?

De financiën van FOS Open Scouting vzw zijn uiteraard ook niet onbeperkt. Een eventuele toekenning van financiële steun voor een investering van een eenheid is uiteraard sterk afhankelijk van de eigen beschikbare reserves.
De inkomsten van FOS Open Scouting vzw bestaan voornamelijk uit eerder stabiele overheidssubsidies en inkomsten uit lidgelden. Hiermee financiëren we het gros van onze werking.

Maar we verkrijgen ook inkomsten uit het verwerven van giften. FOS Open Scouting vzw is immers (tot 31/12/2023) erkend als instelling die fiscale attesten mag uitreiken. Hierdoor kunnen we sympathisanten die in een kalenderjaar de som van minstens 40 euro schenken een attest bezorgen die recht geeft of een belastingvermindering van 45% van de gedane gift.

Indien we deze inkomstenbron nog kunnen vergroten kunnen we onze eenheden een nog betere ondersteuning aanbieden en ook meer financiële steunaanvragen honoreren.
Graag roepen we jullie eenheid dan ook op om ons te steunen door potentiële schenkers aan te spreken of aan te schrijven en hen te vragen om minstens 40 euro te storten op het rekeningnummer van FOS Open Scouting vzw bij BNP Paribas Fortis Bank: BE66 2900 5081 0843 met vermelding in de mededeling van minstens het woord “GIFT”.

gift FOS Open Scouting

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken