Je bent hier:

Inspraak & inzicht

Een Grote Raad komt in de normale gang van zaken éénmaal om de drie jaar voor en zorgt ervoor dat grote groepen Fossers zich naar eenzelfde Vlaamse stad verplaatsen. Een dagje  of een avond lang  tafelen ze er over gewichtige scoutsthema’s. Ze buigen zich namelijk over de pedagogische keuzes van het spel van scouting. Daarnaast wordt telkens één bijzonder onderwerp gedissecteerd. In 2004 was dit ‘de toekomst van Scouting in Vlaanderen’, in 2008 werd de indeling van de takken uitvoerig ontleed en in 2010 bogen we ons over de pedagogische groeiladder van FOS Open Scouting.

Op de Grote Raad worden geen Grote beslissingen genomen, neen, dat is de taak van de Algemene Vergadering. Maar hier krijgt de ganse beweging een stem. Samen leggen we de prioriteiten van FOS Open Scouting vast. De beslissingen & de keuzes die door de Grote Raad werden geadviseerd liggen daarna ter stemming voor op de Algemene Vergadering. De GR is daarmee het grootste inspraakorgaan van deze beweging. 

1 man/vrouw, 1 stem

Net als op de Algemene Vergadering is iedereen welkom op de Grote Raad, maar het verschil is dat hier iedere leid(st)er (vanaf 16) een stem heeft. Alle aanwezigen zijn gelijk. En de afwezigen? Tjach, die hebben groot ongelijk!

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken