De wetgever wil dat elke eenheid basisinformatie aan hun vrijwilligers meedeelt, voorafgaand aan hun engagement. De vrijwilliger én de eenheid aanvaarden bij het starten van het vrijwilligerswerk een aantal rechten en plichten. 

Er kan gebruik gemaakt worden van een vrijwilligersovereenkomst om de afspraken, regels enz. op papier te hebben staan en te laten ondertekenen. Maar dit is geen verplichting. We raden dit dan ook niet aan.
Wat wel kan, is de basisinformatie op je website of in een ledenblad plaatsen, uithangen op een prikbord, ... kortom op een plek waar alle vrijwilligers vaak komen. Ze enkel mondeling meedelen is niet zo'n goed idee omdat de eenheid, als er een probleem zou zijn, het bewijs moet leveren dat ze de informatie aan haar vrijwilligers heeft verstrekt.

FOS Open Scouting vzw heeft hier een bruikbaar formulier voor gemaakt waarbij je enkel een paar dingen moet aanvullen. Dit formulier kan je dan bijvoorbeeld op je website plaatsen.

Verplicht te vermelden

De volgende dingen zijn verplicht door een eenheid aan hun vrijwilligers te melden:

  • De sociale doelstelling van de eenheid: dat haal je uit verslagen of een visietekst. Anders bespreek je dit om goed af te lijnen waarvoor de eenheid is opgericht.
  • Het juridisch statuut, nl. een feitelijke vereniging. 
  • Eenheden moeten ook de verantwoordelijke(n) vermelden.
  • De bevestiging dat de eenheid een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de eenheid heeft gesloten via FOS Open Scouting vzw.
    • Indien de vrijwilliger niet verzekerd is of wil zijn via de eenheid, moet aan de vrijwilliger ook duidelijk vermeld worden wat de gevolgen hiervan zijn.
    • Naast de verplichte BA-verzekering moet de eenheid ook eventueel andere vrijwilligersverzekeringen vermelden. 
  • Worden er onkostenvergoedingen betaald, en zo ja, in welke gevallen. 
  • De eenheid moet vermelden dat de vrijwilliger discreet moet omgaan met de verkregen informatie. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken