Iedereen Scout’, een slagzin die we niet alleen willen roepen maar ook in de praktijk willen omzetten. We proberen om scouting zo laagdrempelig mogelijk te houden, o.a. door geen peperdure activiteiten te organiseren. Maar ook door dit onderwerp bespreekbaar te maken met ouders die het mogelijks financieel moeilijker hebben. Hier ligt een belangrijke taak voor elke (eenheid)leid(st)er om alert te zijn voor leden die kunnen afhaken of niet kunnen deelnemen aan scouting omwille van financiële drempels. Samen kunnen we moeite doen om het lidgeld te verlagen voor die ouders.

  • Via SOM-kort verminder je de nationale bijdrage tot een derde (€10), probeer als eenheid ook jullie deel van het lidgeld te verminderen. Als eenheid hebben jullie hier zelf de beslissingsbevoegdheid.
  • Of probeer samen met ons tegemoet te komen aan de andere bijdrages gedurende het jaar. Via het SOM-fonds kan je voor specifieke leden een financiële tegemoetkoming bekomen.
  • Informeer (toekomstige) ouders ook over het feit dat voor leden jonger dan 12 jaar het kampgeld fiscaal aftrekbaar is en dat jullie hiervoor attesten uitreiken.
  • Ook bieden- de meeste mutualiteiten tegemoetkomingen voor kampen en/of lidgeld.
  • En vaak voorziet ook de gemeente of het OCMW soms in een financiële tussenkomst. Meer info hierover kan je vast bij de jeugddienst krijgen.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken