Lidgeld, SOMkort, ... zie je door het bos de bomen niet meer? Hier lees je er alles over!

Elke eenheid dient een deel van het geïnde lidgeld door te storten aan de nationale koepel. De hoogte van deze bijdrage is gekoppeld aan de consumptie-index. Jaarlijks wordt bekeken of deze bijdrage verhoogd dient te worden of niet. Met deze bijdrage zorgt de nationale koepel ervoor dat alle leden correct verzekerd zijn en wordt er gezorgd voor een pedagogische en administratieve ondersteuning van alle eenheden.

Voor het scoutsjaar 2019-2020 is de hoogte van de nationale bijdrage aan het lidgeld 30 euro, het SOM-kort tarief bedraagt 10 euro. Elke eenheid beslist zelf hoeveel lidgeld er in totaal aan de leden wordt gevraagd om de overige werkingskosten te dekken. De meeste eenheden proberen het lidgeld zo laag mogelijk te houden door financiële acties en dankzij gemeentelijke subsidies.

FOS Open Scouting ontvangt lidgeld enkel via de eenheid. Ouders/leden betalen hun lidgeld aan de eenheid, die op hun beurt een bijdrage per lid afstaan aan de nationale koepel. Het basislidgeld te betalen aan FOS Open Scouting is €30 per lid.

Er zijn echter ook nog enkele andere mogelijkheden:

  • Jongeren die het thuis minder breed hebben kunnen ingeschreven worden als SOM-lid en betalen maar €10 inschrijvingsgeld bij FOS Open Scouting. Ook hier is de eenheid vrij om een deel van het eigen lidgeld te verminderen.
  • Occasionele vrijwilligers – denk aan een kookploeg, vrijwilligers, … - kunnen kosteloos verzekerd worden indien ze NOCH leiding/lid zijn, NOCH deelnemen aan activiteiten.
  • Nieuwe leden die zich aanmelden bij een eenheid kunnen genieten van een proefverzekering. Van zodra de eenheid hun gegevens doorgeeft zijn zij kosteloos verzekerd voor de eerste 4 aaneensluitende weken. De 5e week vervalt deze verzekering en moeten ze definitief ingeschreven worden.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken