Je bent hier:

Heel wat eenheden beschikken over een steunvzw om de eenheid te ondersteunen. Maar wat is zo’n steunvzw nu voor een ding? We proberen je vragen hier te beantwoorden:

Ben je op zoek naar voorbeeldstatuten of informatie over het UBO-register klik dan door naar deze pagina’s.

Wat is een steunvzw?

Een steunvzw van een eenheid bestaat uit een groep geëngageerde sympathisanten die voornamelijk ondersteuning van logistieke en materiële aard bieden aan de eenheid. Het pedagogische aspect van scouting (de ontplooiing van activiteiten voor leden van de eenheid) wordt bepaald door de eenheid waar de eenheidsraad het hoogste orgaan van uitmaakt. In het ondersteunen van de eenheid op logistiek en materieel vlak volgt de steunvzw ook de richting die wordt uitgestippeld door de eenheidsraad.

Waarom heeft je eenheid een steunvzw?

Om de bezittingen van je eenheid veilig te stellen. Je eenheid is immers een feitelijke vereniging waarvan de leden en leid(st)ers aangesloten zijn bij én verzekerd worden door FOS Open Scouting vzw.
In het verleden heeft je eenheid ooit besloten om een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) op te richten omdat de bezittingen van de feitelijke vereniging te groot werden. In een feitelijke vereniging zijn deze bezittingen ‘gemeenschapsgoed’, iedereen kan er aanspraak op maken. In een vzw zijn deze bezittingen eigendom van de vzw en dus beter beschermd.
De meeste eenheden beschikken dus over een vzw-structuur die de eenheid op praktisch logistiek vlak ondersteund. Deze vzw’s hebben doorgaans tot doel in te staan voor een degelijk scoutslokaal, bewaren het nodige duur materiaal (tenten, boten,...) en bewaken soms ook het spaargeld (indien de werkingskas van de eenheid te groot wordt).

Wat zijn de voor- en nadelen van een vzw of feitelijke vereniging?

fv vzw

-Leden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij het ondertekenen van een contract.

- Het eigen vermogen van de leden kan worden aangesproken.

- De vereniging heeft geen bezittingen, alle ‘bezittingen’ zijn mede-eigendom van de leden.

+ De vzw als rechtspersoon kan aansprakelijk worden gesteld bij het ondertekenen van een contract.

+ Enkel het vermogen van de vzw kan worden aangesproken (tenzij zware fout bestuurder).

+ De bezittingen zijn eigendom van de vzw.

+ Geen of amper administratie

+ Geen opgelegde structuur.

+ Geen kosten om deze structuur in stand te houden

+ Vrij keuze in het bijhouden van je inkomsten en kosten.

- Heel wat administratieve
verplichtingen (bijhouden ledenregister
en notulen, neerleggen jaarrekening, neerlegging statutenwijziging,
publiceren wijziging bestuurders, UBO-register updaten,...)

- Verplichte kosten en taksen (neerlegging bij staatsblad, patrimoniumtaks, rechtspersonenbelasting,...)

- Verplicht model om je ‘boekhouding’
bij te houden.

Zoals je uit bovenstaande tabel kan afleiden kost een vzw-structuur in stand houden wel wat tijd en geld. Het zou echter heel kortzichtig zijn om niet voor een vzw-structuur want een vzw kan in tegenstelling tot een feitelijke vereniging verbintenissen aangaan, eigendommen verwerven,... En een vzw-statuut biedt bescherming tegen derden indien er zich bepaalde nadelige gevolgen zouden voordoen.

Dus ook al breng het vzw-statuut heel wat kosten en verplichtingen met zich mee, toch loont het de moeite om een vzw op te richten of in stand te houden indien de bezittingen groot zijn (veel duur materiaal, bezit van een gebouw,...).

Is de eenheid dan beter een vzw?

Nee, de eenheid is een feitelijke vereniging waarvan de leden aangesloten zijn bij FOS Open Scouting vzw. Net zoals FOS Open Scouting vzw de eenheid ondersteunt op pedagogisch vlak (informatie, vormingen,...) ondersteunt de steunvzw de eenheid op het logistiek materiële vlak (lokaal, tenten, boten,...).

Wat doet een steunvzw niet?

Een steunvzw focust zich op het logistieke aspect van scouting en bewaakt het patrimonium van de eenheid.

Een steunvzw moeit zich niet met de pedagogische werking van de eenheid. Het zijn de leid(st)ers die dit zelf bepalen (op de eenheidsraad).

Een steunvzw beheert het werkingsgeld van de groep niet. De eenheid int zelf de lidgelden, stort een deel hiervan door naar FOS Open Scouting vzw om de leden correct te verzekeren. De eenheid heeft ook zelf minstens één zichtrekening in eigen beheer waarmee de gebruikelijke jaarwerking geregeld kan worden.

Wie zit er in zo'n steunvzw?

De samenstelling van het bestuur van een steunvzw moet van dien aard zijn dat een gevarieerde deskundigheid en inzet voor de leden en eenheidsbelangen gewaarborgd zijn. Hoewel een ‘vertegenwoordiging’ van enkele leden van de eenheidsraad van de eenheid noodzakelijk wordt geacht (vb. eenheidsleiding) binnen dit bestuur zijn we niet van mening dat deze personen het best geplaatst zijn om deze steunvzw te doen ‘draaien’.
Hun rol zien we eerder als brugfunctie tussen de eenheid en het comité. Zij houden als het ware ‘de vinger aan de pols’ en bewaken dat de activiteiten van de steunvzw de eenheid als geheel ten goede komen.
Voorts is het aan te raden om goede interne afspraken te maken over de werking en de samenstelling van dit comité. Hierbij dient gewaakt te worden over het regelmatig betrekken van nieuwe personen bij dit comité om én vernieuwing én continuïteit van dit orgaan te verzekeren. In onze voorbeeldstatuten beperken we bestuurdersmandaten dan ook tot een periode van 2 keer drie jaar.

Wat met de Algemene Vergadering?

Gezien de steunvzw tot doel heeft het ondersteunen van de eenheid op logistiek en materieel vlak is het aan te raden dat de (meerderjarige leden van de) eenheidsraad (= leidingsploeg) de Algemene Vergadering van de vzw is, of dat de eenheidsraad een meerderheidsbelang in deze AV heeft. Op deze manier hebben de actieve leid(st)ers minstens éénmaal per jaar zeggenschap over welke richting ‘hun’ steunvzw uit dient te gaan. In onze voorbeeldstatuten wordt vertrokken van dit meerderheidsbelang.

Niet gevonden wat je zoekt?

Search