Je bent hier:

Gepost op

Ons advies:

doe voorlopig gewoon verder.

Tegen het najaar verwachten we heel wat verhelderende publicaties, voorbeeldstatuten, oplijstingen van de wijzigingen, ... In tussentijd kan je wel al even in Keeo de voorzitter van je steunvzw de juiste functie (VEC) te geven. Ook andere leden van je steunvzw mag je via die weg doorgeven (code EC voor eenheidscomité). Zorg je er dan ook nog voor dat hun mailadres klopt dan brengen we hun later dit jaar op de hoogte.

Toch even een (minimale) vooruitblik:

  • De oude vzwwet uit 1921 vervalt helemaal en wordt vervangen door het veel ruimere nieuwe wetboek waar ook venootschappen onder vallen.
  • Als ‘vzw’ wordt je nu plots een ‘onderneming’. Net als ‘echte’ ondernemingen mag je ‘vereniging zonder winstoogmerk’ nu dus wel winst maken, je mag het echter niet uitkeren. Je wordt dus een ‘vereniging zonder winstuitkering’. Veel steunvzw’s stelden al eens een ‘bijkomstige economische activiteit’ (vb. spaghettiavond) om de ‘winst’ te investeren in het doel van de vzw. Dit mag je blijven doen. Let wel op voor eventuele belastingen! (Maxima!)
  • Je steunvzw zal binnenkort geen ‘maatschappelijk doel’ meer nastreven, maar een ‘belangeloos doel’. Uiteraard blijft dit het ondersteunen van je eenheid op praktischorganisatorisch vlak. Dit zal echter helder in de statuten moeten worden opgenomen.
  • Ook de term ‘raad van bestuur’ verdwijnt en wordt vervangen door de term ‘bestuur’ of bestuursorgaan’. Nieuwe bestuurders kunnen ook door het bestuur gecoöpteerd worden en pas later bekrachtigd door een algemene vergadering. Nog nieuw is dat een schriftelijke besluitvorming mogelijk wordt indien bestuurders unaniem akkoord zijn. Voor een snelle beslissing tussen twee vergaderingen door kan dit handig zijn.
  • De uitnodiging voor de algemene vergadering zal minstens 15 dagen op voorhand moeten worden verstuurd (momenteel minstens 8 dagen). Voor bepaalde beslissingen is een specifiek aantal stemgerechtigden nodig: min. 2/3° aanwezig en min. 2/3° hiervan akkoord voor een statutenwijziging, min. 2/3° aanwezig en min. 4/5° voor een wijziging van het ‘belangeloos doel’.
  • De opdeling van de verenigingen wijzigt. Dit is o.m. van belang om te weten aan welke boekhoudkudige verplichtingen je moet voldoen. Volgens de huidige regeling zijn ‘kleine’ vzw’s de vzw’s die niet meer dan één van de volgende criteria overstijgen: max. 5 personeelsleden, max. 312.500 euro aan ontvangsten, max. balanstotaal van 1.249.500 euro. Volgens de nieuwe regeling ben je een ‘micro’ vereniging indien je niet meer dan één van de volgende criteria overstijgt: max. 10 personeelsleden, max. 700.000 euro omzet en max. balanstotaal van 350.000 euro. Deze verenigingen mogen hun jaarrekening opmaken volgens het micromodel (nog te bepalen via KB).
  • ...