Je bent hier:

In FOS Open scouting zijn jaarlijks minstens 1.250 vrijwilligers actief. Maar niet alleen leid(st)ers zetten zich vrijwillig in om het spelplezier van scouting uit te dragen, rond elke leidingsploeg zijn ook heel wat mensen actief om een eenheid beter te doen draaien: materiaalmeesters, fouriers, leden van een steunvzw, ouders die een handje toesteken, …

Rechten

Voor al deze mensen die zich zonder enige verplichting kosteloos inzetten om Scouting mee mogelijk te maken bestaat de vrijwilligerswet om hun rechten te beschermen.

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op een BA-verzekering, … Als eenheid is je belangrijkste taak om hen correct te verzekeren en om hen te informeren.

  • Het eerste kan je regelen via de basispolis van FOS Open Scouting. Hetzij door hen in te schrijven als volwaardig lid (bv. voor leid(st)ers), hetzij door hen te laten genieten van de tijdelijke verzekering voor occasionele medewekers (bv. kookouders).
  • Je informatieplicht kan je vervullen door hen een informatienota te verschaffen.

Plichten

Maar de vrijwilliger heeft ook plichten. Zo zal hij/zij zich moeten houden aan de geheimhoudingsplicht, Mag de eenheid van de vrijwilliger een correcte deontologische houding verwachten m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken. …

Niet gevonden wat je zoekt?

Search