Je bent hier:

Verlagen van je prijs (via SOMkort, SOMfonds en andere tegemoetkomingen) is een belangrijke eerste stap in het doorbreken van uitsluiting van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maar is dat voldoende? In sommige gevallen zal het ongetwijfeld volstaan om ze te bereiken.

Deze kinderen en jongeren blijvend betrekken is andere koek. Er is namelijk tijd nodig om elkaar te leren kennen en een wederzijdse appreciatie op te bouwen. Zoals niet elk kind of jongere aanvankelijk geïnteresseerd zal zijn om zich aan te sluiten, zal niet elke leider geïnteresseerd zijn in hun problematiek. Het vergt dus wel wat energie om ermee bezig te zijn. Toch dringt zich hier een cliché op: onbekend maakt onbemind.

Om jullie de kans te geven op een diepgaande en duurzame manier te leren omgaan met jullie eigen diversiteit(beleid) bieden we de mogelijkheid om onder coaching van het landelijk secretariaat een traject af te leggen. De vorm, intensiteit, periode, duur, doelgroep ... hangt daarbij in zeer grote mate van jullie zelf af.

De doelstellingen van de diversiteitsacties

Bij diversiteitsacties gaat het uiteindelijk over solidariteit. Door jullie als eenheid diepgaand te coachen en begeleiden via een traject op maat willen we jullie bewustzijn met betrekking tot diversiteit in de samenleving verhogen.

Tegelijkertijd willen we jullie ook bewust maken van jullie eigen diversiteit(beleid). Waar jullie bij SOM heel vrij zijn om te kiezen op welke manier jullie financiële middelen inzetten om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen, gaat het bij de diversiteitsacties een heel stuk dieper. Door eerst in beeld te brengen hoe jullie als eenheid kijken naar diversiteit, in welke mate er aandacht wordt aan besteed en welke mogelijkheden jullie hebben om eraan te werken stellen we een traject op om jullie bewustzijn te verhogen en eventueel verschillende acties te ondernemen.

circusplaneet

Diversiteitsacties: aan de slag 

Er zijn verschillende opties weer om aan jullie diversiteitsbeleid te werken. De uiteindelijke doelstelling is jullie coachen om bewust om te gaan met diversiteit binnen en buiten de eenheid. Er zijn verschillende manieren om aan dat doel te werken en het ene sluit het andere daarbij niet uit.

Hoe kan je meer werken aan diversiteit?

Samengevat zijn er vier grote wegen die we kunnen inslaan, afhankelijk van hoe ver jullie kunnen en willen gaan: werken aan diversiteit binnen jou eenheid, streven naar meer ontmoeting met kinderen en jongeren bij andere organisaties

1. Interne diversiteit

Iedereen van ons is anders, niet? Zonder dat we er ons uitdrukkelijk van bewust zijn is er binnen iedere eenheid en binnen iedere tak al heel wat diversiteit. Tussen leiding onderling, maar ook tussen leden. Ieder kind/jongere vraagt een andere aanpak? Door met de leidingsploeg in gesprek te gaan, gaan we na hoe jullie hier naar kijken en in welke mate er (al dan niet) aandacht voor is. Dit kan je doen door het drempelwkartet te spelen of aan de slag te gaan met spellen van het diversiteitskoffer. Daarnaast kan je altijd een vorming aanvragen door externe organisaties. De ploeg diversiteit begeleidt jullie bij het vinden van het juiste aanbod.

2. Ontmoeting en samenwerking

Misschien zijn jullie zich binnen de eenheid al (heel erg) bewust van interne verschillen of gelijkenissen, maar weten jullie nog niet hoe een stap buiten de veilige grenzen van het lokaal en terrein te zetten. Of jullie zijn zich wel bewust van verschillende soorten kinderen en jongeren in de buurt maar weten niet hoe ermee om te gaan? Door jullie begeleidershouding onder de loep te nemen en in te zetten op de versterking van jullie lokaal netwerk geven reiken we jullie een aantal tools aan om diepgaand met diversiteit om te gaan, maar brengen we jullie in contact met organisaties uit de buurt. Wie weet groeit hier dan wel een gemeenschappelijke activiteit uit?!

Wat is er tot nu toe gebeurd? Hoe gingen de eenheden aan de slag? Je kunt ons projectrapport over ontmoeting en bruggenbouwen (2014-2017) doorbladeren voor meer inspiratie.

Ploeg Diversiteit biedt ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingen en activiteiten met kinderen en jongeren van andere organisaties. Voor meer info stuur een mail naar [email protected]

ontmoeting

3. Verbreding

Zin om in te zetten op de grote diversiteit aan kinderen en jongeren in jullie buurt en jullie eenheid zo goed mogelijk open te stellen voor nieuwe groepen die je anders moeilijk zou kunnen bereiken? Of dit in het verleden al eens geprobeerd maar een beetje teleurgesteld? Oké, laat ons dan bekijken hoe dit te verwezenlijken valt of welke 'fouten' in het verleden werden begaan. Ploeg diversiteit biedt begeleiding op maat voor jullie rond deze vragen. Misschien hebben jullie volgend jaar wel een pak nieuwe leden!

4. Bewustwording en sociale actie

Hebben jullie het gevoel écht jullie best te doen om jullie eenheid open te stellen voor alle kinderen en jongeren uit de buurt, maar de andere bewegingen dit links laten liggen? Het gevoel dat de gemeente niet voldoende doet om jullie te ondersteunen in jullie inspanningen? Gebrek aan gehoor in de jeugdraad rond dit thema? Wij geven jullie tips en tricks om jullie boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen en leren jullie gebruik maken van jullie netwerk!

Aanpak 

Iedere vorm van traject wordt in samenspraak met jullie besproken. Eerst met de (A)EL's, dan met de ER? Of meteen met de hele ploeg? Dat is ons allemaal gelijk. Net zoals de tijdsinvestering, periode, diepte, hoeveelheid acties, ...

Tussen de vier bovenstaande 'takken' kunnen trouwens makkelijk bruggen geslagen worden. Zo kan er makkelijk worden verdergewerkt van interne diversiteit naar ontmoeting en samenwerking etc...

Meer info?

Mail naar [email protected]!

Niet gevonden wat je zoekt?