Je bent hier:

Iedereen van wie je informatie bewaart heeft het recht om deze informatie in te kijken, te laten aanpassen of te vragen om deze informatie te verwijderen (bij ex-leden). Bereid je hierop voor en communiceer duidelijk bij welke contactpersonen ze hiervoor terecht kunnen.
Maak hiervoor ook een 'vast' emailadres aan (bv. [email protected]) die telkens aan een opvolger kan worden doorgelinkt.

Taak eenheidssecretaris?

De eenheidssecretaris (of Keeo-verantwoordelijke) lijkt hiervoor de meest geschikte persoon. Hij of zij geef je best meteen ook de verantwoordelijkheid om binnen de eenheid toe te zien op een correcte verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Hij/zij kan dan ook leid(st)ers en andere betrokkenen regelmatig op hun plicht wijzen om zorgvuldig met informatie om te springen en kan nagaan of de afgesproken procedures hiertoe gevolgd worden.

Communiceer hierover!

Zorg er zeker voor dat het voor je leden en ouders duidelijk is bij wie ze terecht kunnen. Zo zal de secretaris en/of een (A)EL doorgaans de aangewezen persoon zijn om contactinformatie aan te passen.

Maar bij wie kunnen ze terecht om een foto van de facebookpagina te verwijderen? Is er één iemand verantwoordelijk voor het beheer van de sociale media van de eenheid? Is dit gekend bij de gebruikers?

Elke betrokkene moet immers een aantal rechten kunnen uitoefenen: recht op aanpassing van gegevens, recht op het wissen van gegevens, recht op het opvragen van gegevens… Duidelijke aanspreekpunten hiervoor zijn dus een must.

Niet gevonden wat je zoekt?

Search